ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА

адрес на магазина:
бул. "Шипченски проход" №63
София, България
тел. 0888 99 77 88
Стефан Гигов
neon.computers@abv.bg